Kategorie: Hlavní stránka

Zápis se schůze pořádané 26.11.2014 ve Zhoři u Tábora

Schůze rady THL 2014 a zástupců SDH, které chtějí svou soutěž v roce 2015 zařadit do seriálu soutěží THL -9. ročníku pořádaná ve Zhoři u Tábora 26.11.2014

Schůze rady THL 2014 a zástupců SDH, které chtějí svou soutěž v roce 2015 zařadit do seriálu soutěží THL -9. ročník
Ve Zhoři u Tábora 26.11.2014

Program schůze :
1) Presentace
2) Úvodní slovo a nastínění průběhu THL 2015
3) Krátké představení žadatelů o THL pro rok 2015
4) V případě většího počtu soutěží, krátké představení soutěže/í (historie, terén, zázemí,
zkušenosti, případné prezentace atd...), hlasování o pořádajících SDH (rada 2014)
5) Představení jednotlivých termínů a dohadovací řízení v případě datumových kolizí
6) Návrh změny pravidel THL pro rok 2014 (předběžně - rozhodne rada THL na lednové schůzi)
7) Sponzoring celého seriálu THL pro 2015, dotace 2015
8) Flórbalové turnaje THL (zima 2014/2015)
8) Diskuze na téma THL 2014 - 2015
9) Přečtení zápisu, usnesení a závěr
10) Volná zábava

ZÁPIS

1) Presentace- viz.prezenční listina
Poděkování za prostory SDH Zhoř u Tábora.
Prezentace proběhla do 19:15 hodin. Z jednání se omluvil zástupce SDH
Kozmice Radek Pošvám, vyslán zástupce sboru Lenka Janurová
Rada THL souhlasila s tím, aby tito vyslaní zástupci přebrali plná hlasovací
práva.
Jiří Kubeš představil prezentované sbory a omluvil neúčast zástupce rady Radka
Pošváře. Proběhlo přivítání hostů, časomíra, nový žadatelé a rozhodčí apod.
Na schůzi se dostavilo 13 členů rady THL 2014 ze čtrnácti a SDH Kozmice
vyslala svého zástupce s právem hlasovat. Rada je tedy kompletní a
usnášeníschopná. 2


2) Úvodní slovo a nastínění průběhu THL 2015
Jiří Kubeš - přiblížení historie THL, rychlé zhodnocení ročníku 8. ročníku 2014,
přednesení jednotlivých požadavků na zlepšení zajištění některých soutěží a
nástin průběhu 9. ročníku THL 2015.
Byly pochváleny dráhy , výkony rozhodčích a časomíry.
Bylo poukázáno na zlepšení organizace v průběhu samotné soutěže !!! Hlavně
presentace přehazovaní družstev apod..
Zlepšit kvalitu občerstvení u některých soutěží. Několikrát se stalo, že jídlo bylo
za necelé 3 hodiny vyprodáno a na konci soutěže již nebylo např. nealko pití
(limo apod.)
SDH Slapy a SDH Jaronice byly pochváleni za prezentaci soutěže na FIRE.tv.


3) Představení žadatelů o THL pro rok 2015
O pořádání THL 2015 se uchází 15 SDH, TA - 12, JH - 3, :
THL 2015
Dvorce 9.5. 2015, 16.5.2015
Žďár 23.5.2015, 16.5.2015
Košice 20.6.2015, 4.7.2015
Chrbonín 20.6.2015, 13.6.2015
Tučapy 27.6.2015, 4.7.2015,
Chýnov 4.7.2015, 2.8.2015, (neděle) 11:00
Slapy 11.7. 2015, 18.7. 2015, 4.7.2015
Strmilov 18.7.2015, 30.5.2015
Krátošice 25.7.2015, 18.7.2015
Řepeč 1.8.2015, 15.8.2015
Chotěmice, 8.8.2015, 15. 8. 2015
Želeč ne 9.8.2015, ne 16.8.2015
Kozmice 8. 8. 2015, 15. 8. 2015
Nová Včelnice 5.9.2015, 12.9.2015
Zhoř 19.9.2015, 26.9.2015
Nový žadatelé
SDH Chýnov, okres Tábor
Staronový žadatelé
SDH Nová Včelnice, okres JH


4) V případě většího počtu soutěží, krátké představení soutěže/í (historie, terén,
zázemí, zkušenosti atd...), hlasování o pořádajících SDH (rada 2014)
Zástupci rady THL 2014 byli vyzváni k presentaci svého názoru k počtu soutěží:
Tučapy 14, Jaronice 14, Zhoř u Tábora 14, Chotěmice 14, Slapy 14, Žďár 14,
Košice 14, Chrbonín 14, Kozmice 14, Řepeč 14, Želeč 14, Dvorce 14, Strmilov
14, Krátošice 14.
14 soutěží - 14 x,
Rada THL 2014 odhlasovala, že bude v 9. ročníku THL v roce 2015 14
soutěží.
HLASOVÁNÍ !!!
Rada THL 2014 jednohlasně odsouhlasila, že se bude hlasovat mezi všemi 15
uchazeči o pořádání o THL v roce 2015, tzn, že 1 z 15 uchazečů nebudou moci
svou soutěž pořádat v roce 2015 v rámci THL.
Zástupci SDH Nová Včelnice a Chýnov byli vyzváni k presentaci svých soutěží.
(historie soutěže, základna, dráha, zázemí, ceny v minulých ročnících, nej
dosažené časy na dráze, jiné zajímavosti atd. ...).
Videa SDH N. Včelnice a Chýnov.
Po shlédnutí videa byly v rámci objektivity vyzváni zástupci 13 SDH, kteří THL
pořádali v tomto roce, aby přednesli co do 9. ročníku THL zlepší.
Hlasování o pořadatelích bylo tajné, 14 zástupců rady THL 2014 obdrželo
hlasovací lístek na který měli zaškrtnout křížkem 1 soutěž (dle seznamu), která
nebude v roce 2015 zařazena do THL.
Platné 14x
Neplatné 0x


Dvorce 0
Žďár 2
Strmilov 2
Košice 2
Chýnov 0
Chrbonín 0
Tučapy - NOČNÍ 0
Slapy 0
Kozmice 2
Krátošice - NOČNÍ 0
Řepeč 1
Chotěmice 0
Želeč 2
N. Včelnice 3
Zhoř 0


Kontrola - celkem 14 hlasů


Soutěž v Nové Včelnici nebude v roce 2015 pořádána v rámci THL. Jiří Kubeš
poděkoval za hladký průběh hlasování a neúspěšnému zástupci SDH poděkoval
za činnost v THL v minulých letech a ubezpečil je, že nic nebude bránit tomu,
aby se o příští rok o zařazení své soutěže do THL opět ucházeli. Dále jim byla
nabídnuta prezentace jejich soutěže v rámci THL a popřáno při pořádání soutěží
mnoho zdaru.
Určit členy rady THL 2015 - viz. prezenční listina


5) Představení jednotlivých termínů a dohadovací řízení v případě datumových
kolizí
HLASOVÁNÍ!!!!
Rada THL 2014 jednohlasně odsouhlasila, že na soutěžích v rámci THL 2015
bude jednotná časomíra SDH Strmilov bez výjimky.
Zadaný termín časomíry SDH Strmilov je 6.6.2015.
SOUTĚŽE V RÁMCI THL 2015
Nezávazně byly dohodnuty tyto termíny, upřesní se na další schůzi.
9.5.2015 Dvorce
23.5.2015 Žďár
13.6.2015 Chrbonín
20.6.2015 Košice
27.6.2015 Tučapy (noční) 
4.7.2015 Chýnov
11.7.2015 Slapy
18.7.2015 Strmilov
25.7.2015 Krátošice (noční)
1.8.2015 Řepeč
8.8.2015 Chotěmice
9.8.2015 Želeč
15.8.2015 Kozmice
19.9.2015 Zhoř
Slavnostní zakončení KD Košice 2015 bude 3.10.2015


6) Návrh změny pravidel THL pro rok 2015
Rada THL 2015 rozhodla, že úpravu pravidel THL pro rok 2015 projedná na
svém dalším samostatném jednání.


7) Sponzoring celého seriálu THL pro 2015
Vsuvka - rozdělení dotace :
Všichni přítomní se vyslovili proto, aby peníze zůstali v kase SDH.
Marcela Smolíková informovala o zůstatku v kase THL a hospodaření o.s. a dále
o pokračující spolupráci se sponzory :
Zůstatek z roku 2013 - 31562,- Kč
Výdaje 2014 - 63326 ,- Kč
Příjmy 2014 - 124562,- Kč (včetně zůstatku z roku 2013)
Zůstatek 2014 a převod do 2015 - 61187,-Kč


Poděkovat sponzorům :
JPF systém s.r.o.
Pavel Novák - Jízdní kola e - shop
Bison 6
Regulus
Profa Haus s.r.o.
Projekt4sport (2015)
Slavnostní vyhlášení a vstup !!!
Navrhuji, aby toto řešila nová rada THL pro rok 2015 na své další schůzi !!!!!
Toto rada THL 2014 jednoznačně odsouhlasila.
Informace z činnosti sdružení:
Budeme se znovu opět ucházet o dotaci od Jihočeského kraje.


8) Flórbalové turnaje THL (zima 2014/2015)
Krátošice 14.2.2015 v Choustníku.
Kamenice nad Lipou předběžně 31.1.2015
Možná bude i Řepeč


9) Diskuze na téma THL 2015
Byl dohodnut termín schůze rady THL2015 na 15.1.2015 od 19 : 00 v klubovně
hasičské zbrojnice v Chýnově.
- Byla velmi dlouho diskutována tvrdost terčů. Na další schůzi sdělí Luboš
Paulus z SDH Strmilov možnou úpravu terčů.
- Do pravidel přidat něco o zátěži terčů (min. 50 kg závaží pro každý terč -
dlaždice apod.). Projednat na další schůzi.
- Všechna videa se již budou dávat na youtube - kanál THL.
- Na stránky budou doplněny všechny loga sponzorů pro potřeby
pořadatelů.
- Na základě podnětů asi od 8 přítomných bylo dohodnuto a odhlasováno,
že DJ na vyhlášení bude pozván pan Jaroslav Hájek Grove Music. 
Jiří Kubeš poděkoval všem za účast na dnešní schůzi a popřál všem
zúčastněným hezké vánoce a do nového roku 2015 zdraví, štěstí a úspěchy
v osobním, pracovním a hasičském životě.

10) Přečtení zápisu, usnesení a závěr


Usnesení :
1) Rada THL 2014 odhlasovala, že bude v 9. ročníku THL v roce 2015 bude 14
soutěží.
2) Tímto je do 9.ročníku THL v roce 2015 připuštěno 15 žadatelů o ligu. Při
hlasování vypadl zástupce SDH N. Včelnice z celkového počtu žadatelů 15.
2) Rada THL 2015 jednohlasně odsouhlasila, že na soutěžích v rámci THL 2015
bude jednotná časomíra SDH Strmilov bez výjimky.
3) Rada THL 2015 odsouhlasila předběžné termíny soutěží pro rok 2015 dle
zápisu.
4) O pravidlech THL 2015 rozhodne nová rada THL pro rok 2015 na své další
schůzi.
5) Sponzoringem celého seriálu 9. ročníku THL pro 2015 se bude zabývat nová
rada THL pro rok 2015 na své další schůzi.
10) Volná zábava


Ve Zhoři u Tábora 26.11.2014
Zapsal : Jiří Kubeš
Člen rady THL 2006/15
Tento zápis je konečný a neměnný.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, Interested odpovědět

Dobrý den, dnes pro vás mám skvělou nabídku: vyzkoušejte si online kasino na platformě https://www.casinoonline24cz.com/reviews/luck... - je to nejlepší místo pro milovníky hazardních her! Najdete zde širokou nabídku her, od klasických automatů až po stolní hry s živými krupiéry - a to není všechno!

, Games odpovědět

Dobrý den, doporučuji vám https://tipsportaplikace.cz/ ! Tato platforma na mě opravdu zapůsobila svou transparentností a poctivostí. Líbí se mi, že se zde s každým uživatelem zachází opatrně. Vždy se můžete spolehnout na podporu a pomoc. Díky této platformě se ve světě sázení cítím jistě. Skvělá volba pro ty, kteří si cení kvality a spolehlivosti!

, Casik odpovědět

Dobrý večer! Ďakujem za opýtanie, sám z vlastnej skúsenosti viem, aké ťažké je vybrať si online kasíno pre seba, takže môžem poradiť pri osobnom výbere [url=https://skhra.com/automaty-zdarma/]https://skhra.com/automaty-zdarma/[/url] keďže tam hrám dlho a vyhrali veľké množstvo peňazí, najmä počas sviatkov